שירותים

פטנטים.

פטנט מגן על מוצר או תהליך חדש, בעל התקדמות המצאתית, מועיל וניתן לייצור תעשייתי בכל תחום טכנולוגי.
שתי הדרישות העיקריות מהמצאה כדי שתהיה מוגנת בפטנט הן החידוש וההתקדמות ההמצאתית.
החידוש מתקיים כאשר ההמצאה לא מתוארת במלואה באף פרסום זמין לציבור שהוא רלוונטי לתחום הטכנולוגי של ההמצאה.
ההתקדמות ההמצאתית מתקיימת כאשר לא ניתן להרכיב את ההמצאה מפרסום אחד או יותר.
פטנט הוא למעשה מסמך ייחודי בעל אופי טכני מכיוון שהוא מתאר את ההמצאה ואופן הביצוע שלה, ומשפטי מכיוון שהוא מגדיר את הזכויות הבלעדיות של בעל הפטנט בהמצאה זו.
מנגנון ההגנה על המצאה בפטנט נועד להעניק בלעדיות לבעל ההמצאה ולמנוע מאחרים לבצע אותה ללא רשותו, ומצד שני לתרום לידע הטכנולוגי הכללי.
פטנט הוא למעשה נכס קנייני שמעניק זכויות קניין בלעדיות לבעליו למשך 20 שנה, והחשיבות שלו אינה רק בבלעדיות על ההמצאה שבעליו רוצה לייצר ולמכור, אלא כנכס בעל שווי וערך בפני עצמו.
כיום פטנטים נסחרים ונמכרים כנכסים בזכות עצמם, בגלל החשיבות העצומה שהתעשייה מייחסת לידע הגלום בהם ולשווי שלו עבור גורמים, חברות ואנשים פרטיים, המעוניינים להגדיל את אחזקותיהם בקניין רוחני בכלל, ובפרט בקניין הרוחני בתחום טכנולוגי מסוים.

סימני מסחר.

מנגנון הרישום של סימני מסחר דומה לזה של מנגנון הרישום של פטנטים, אם כי המבחנים לקבלתו לרישום של סימן מסחר שונים.
החשיפה העצומה לתקשורת ויזואלית הפכה את סימני המסחר לנכס בפני עצמם לקידום מוצרים ושירותים שונים. לכן, רישום של סימן במרשם סימני מסחר מאפשר לבעליו לסחור בו כנכס לכל דבר בהתאם לערך הקנייני שמייחסים לו.
אמנות ומנגנונים בינלאומיים מאפשרים כיום רישום של סימן מסחר אחד במספר מדינות וכך מקלים על הגנה על הסימן ביותר ממדינה אחת בו-זמנית.
סימנים מפורסמים צברו מוניטין עם השימוש בהם, ולכן רצוי לא רק לרשום סימן מסחר אלא גם לעשות בו שימוש כדי להוכיח את הזיהוי בינו לבין המוצר או השירות שהוא מציין.

מדגמים.

מדגמים מגנים על עיצוב תעשייתי שנועד לשכפול המוני.

במובן זה, מדגם שונה מיצירת אומנות שלרוב היא חד-פעמית.

המדגם מגן על צורת המוצר או קווי הדמות שלו.

בדומה לסימני מסחר, המדגם פונה לזיהוי הויזואלי של מוצר או חברה עם צורת המוצר. כך למשל, עיצוב של בקבוק בושם יזהה את הבושם עם המותג שהוא נושא, וכך גם בקבוק המכיל שתיה קלה או חריפה.

המדגם יכול להגן על עיצובים שונים בתחומי תעשיה שונים, החל משמלות עד לכדורי תרופות בתחום הרוקחות.

עם התגברות החשיפה לתוכן שיווקי חזותי באמצעי תקשורת אלקטרוניים, המדגם עצמו הופך לקניין שניתן למכור ולרכוש על-מנת להגביר את החשיפה למוצר שאותו הוא מכיל ומכאן החשיבות של רישום מדגם במרשם המדגמים.

תקופת השימוש של מדגמים בתחומי תעשיה מסוימים, כגון אופנה, קצרה למדי, ולכן מערכת הרישום של מדגמים מאפשרת הליכי בחינה מזורזים עד לרישום במקרים כאלה.

כתיבה.

כתיבה של בקשה לפטנט, או בשפה מקצועית עריכת בקשה לפטנט, מצריכה מספר דברים: הבנת ההמצאה, יכולת כתיבה (באנגלית), דיוק ומידה מסוימת של מעוף.

מיומנות, התמצאות והתעדכנות בכללים, תקנות ופסיקה הנוגעים לפרשנות מסמכי פטנט, בקשות ופטנטים, חשובות לניסוח נכון של הבקשה, במיוחד פרק 'התביעות' (Claims) ומניעת תקלות בעת בחינת הבקשה על-ידי רשות הפטנטים.

קל מאוד לעקוב אחרי התבנית המקובלת כיום של בקשה ולמלא בתוכן את הפרקים הכלולים בה. קל גם לאמץ את תבנית הפסקאות השגורה בכל פרק.

הקושי העיקרי נעוץ בתיאור המצאה בצורה מדויקת מצד אחד, ורחבה מצד שני.

אנו מלווים את לקוחותינו בשלבי הגדרת ההמצאה, כתיבה והגשה של הבקשה ובחינתה ברשויות הפטנטים. שירותינו כוללים:

• פגישה ראשונית עם הממציא לסקירת ההגדרה הראשונית של ההמצאה.

• חיפוש ידע קיים בתחום ההמצאה וחוות דעת על תוצאות החיפוש וכשירות ההמצאה לפטנט.

• סקירה ודיון פנים-משרדיים על-ידי המומחים המתאימים.

• סקירה ודיון עם הממציא וקבלת החלטה כיצד להתקדם.

• עריכה של בקשה לפטנט והשלמת הכתיבה בהתאם להערות הממציא.

• הגשת הבקשה לפטנט ברשות הפטנטים.

• מעקב אחר תהליך הרישום של הבקשה ועדכון מגיש הבקשה והממציא.

ייצוג.

בחינה של בקשה לפטנט היא תהליך מורכב ולרוב ארוך. תכלית הבחינה היא לקבל את אישורה של רשות הפטנטים לעמידתה של ההמצאה המתוארת בבקשה בתנאים שנקבעו בחוק הפטנטים ולהגיע לקיבול הבקשה לפטנט.

מסלול הבחינה כולל התכתבות בין מגישי הבקשות לבין בוחני ובוחנות פטנטים ברשויות הפטנטים שאליהן הוגשו הבקשות. בוחני הפטנטים מפיקים דו"חות בחינה ומפרטים בהם את הנימוקים והמסקנות לגבי כשירותה או אי-כשירותה של ההמצאה בבקשה לפטנט ו/או ליקויים שנמצאו בבקשה.

מגישי הבקשות מצידם מתמודדים עם קביעותיהם של בוחני הפטנטים ושולחים בתגובה את תשובותיהם. התשובות יכולות לכלול טיעונים המוכיחים את כשירותה של המצאתם לפטנט, ניסוח מתוקן של היקף ההמצאה עליו הם תובעים בלעדיות ותיקונים נוספים.

אנו מעניקים שירותי ייצוג וייעוץ בתהליך הבחינה של בקשות לפטנט שכוללים:

• ניהול תהליך בחינה של בקשות לפטנט.

• מענה לדו"חות בחינה שרשות הפטנטים מפיקה לבקשות לפטנט, עיון בהשגות ודחיות מצד בוחן הפטנטים וגיבוש תשובה להוכחת הכשירות לפטנט של ההמצאה בבקשה לפטנט.

• טיפול בדרישות פורמליסיטיות מצד רשות הפטנטים במהלך הבחינה.

• מעקב אחר תאריכים ולוחות זמנים במהלך הבחינה של בקשה לפטנט ואחרי קבלת פטנט.

• עתירה להחזרה של בקשות לפטנט והחיאה של פטנטים שפקעו.

• עתירה לרישום פטנטים וכנגד הפרת פטנטים.

• חוות דעת על כשירות לפטנט, הפרת פטנטים והחופש לייצר ולמכור בהסתמך על פטנטים רשומים ובקשות לפטנט.

ייעוץ.

ייעוץ בקניין רוחני נעשה בנקודות צומת שבהן מתבקשת קבלת החלטה. בדרך כלל, הממציא או הממציאה מגיעים לנקודות כאלה במעבר בין שלבים בפיתוח המצאותיהם והגנה בלעדית על הקניין הרוחני שהן מכילות.

משרדנו מעניק את הייעוץ הנדרש ללקוחותינו בצמתים כגון אלה המפורטים להלן:

• לפני שכירת שירותינו לייעוץ והגנה על הקניין הרוחני.

• בהגדרת ההמצאה לפני ביצוע חיפוש של ידע מוקדם בתחום ההמצאה.

• לאחר קבלת ממצאי החיפוש.

• במהלך בחינה של בקשה לפטנט.

• בהפרה של פטנט על-ידי צדדים שלישיים או בטענות כנגד הכשירות לפטנט של המצאה המוגנת בפטנט.

• בפעולות שונות של לקוחותינו בעניין המצאותיהם והקניין הרוחני שהן מכילות.

ניהול.

ניהול נכסים של קניין רוחני מרחיב למעשה את נקודת המבט על פעילויות שונות הכרוכות בקבלת פטנט על המצאות והגנה על קניין רוחני בכלל.

משרדנו מנהל תיקי פטנטים, סימני מסחר ומדגמים, עוקב אחר מועדים חשובים, מסייע בגיוס מימון וקניה ומכירה של נכסים וזכויות של קניין רוחני בין בעלים וצדדים שלישיים.

אנו מייעצים ללקוחותינו על נושאים שונים הקשורים בתהליכי הבחינה של פטנטים, סימני מסחר ומדגמים ובנושאי קניין רוחני בכלל.

בהתאם אנו מעניקים מענה מהיר בתוך 24 שעות מקבלת ההזמנה להשיב לשאלותיהם של לקוחותינו.

פיתוח.

בדרך כלל ניתן להגדיר המצאה במשפט אחד קצר ומדויק. לעתים קרובות, משפט תמציתי אחד הוא גם מבחן טוב למיקוד ההמצאה ומקוריותה.

ההגדרה יכולה להיות מנוסחת בדרכים מגוונות. לדוגמא, הבעיה הטכנית שההמצאה פותרת, מה ההמצאה עושה או כיצד היא פועלת, היתרון של ההמצאה לעומת פתרונות טכניים קיימים, הרכיב, המודול, החומר, התרכובת או צירוף הרכיבים המוביל לתוצאה מפתיעה.

משפט זה הוא התחלה טובה, אבל הדרך לפיתוח מלא ארוכה יותר.

המומחים שלנו מסייעים ללקוחותינו לפתח את המצאותיהם להמצאה בעלת כשירות לפטנט. השירותים שלנו בתחום זה כוללים:

• פיתוח טכני וטכנולוגי של המצאה מסוימת.

• סיוע בפיתוח פתרונות חדשניים לבעיות טכניות שהממציא מעלה.

• סיוע בפיתוח המצאות שפותחו באופן חלקי על-ידי הממציא.

• בנייה של תיק קניין רוחני להגנה על המצאותיהם של לקוחותינו.

בקשה בינלאומית.

בקשה לפטנט המוגשת למשרד הקניין הרוחני הבינלאומי. הבקשה נבחנת על-ידי בוחן פטנטים ברשות בחינה המוכרת על-ידי המשרד, שמפיק תוצאות חיפוש שערך וחוות דעת ראשונית באשר לכשירותה לפטנט של ההמצאה המוגדרת בבקשה. הבקשה עצמה מוצאת לפרסום במאגר המידע של רשות הפטנטים הבינלאומית תקופת זמן מוגדרת לאחר הגשתה. שימו לב! נכון להיום לא קיים פטנט בינלאומי! בקשה בינלאומית חייבת להיות מוגשת לרשות בחינה לאומית או אזורית לצורך המשך בחינה ורישום פטנט בסיום השלב הבינלאומי.

דפים

פרטים ליצירת קשר

זכויות יוצרים © 2021 IP SAADO. כל הזכויות שמורות